« Unita`5-3 >> 「いつ」 | Principale | "andare" e "venire" / 「行(い)く」と「来(く)る」 / "iku" to "kuru" »

16/03/10

Unita`5-4 >> 「(目的(もくてき))に(へ)」

Oggi studiamo 「(目的)に」 
- Particelle "に" e con verbi di movimento.
    (andare) a, in / (venire) da / (partire) per

Unita5_4 

============================================

 ラザッチャさんは、昨日(きのう)、デパート 行(い)きました。
      Lasaccia san wa, kinou, depato e ikimashita.
      Ieri Lasaccia e` andato ai grandi magazzini.

 (彼女は)デパートで、靴(くつ)を 買(か)いました。
      
(kanojo wa) Depato de, kutsu wo kaimashita.
      
Ha comprato le scarpe ai i grandi magazzini.

 ラザッチャさんは、昨日(きのう)、デパート 靴(くつ)を 買(か)い 行(い)きました。
            
Lasaccia san wa, kinou, depato e kutsu wo kaini ikimashita.
            
Ieri Lasaccia e` andata a comprare le scarpe ai grandi magazzini. 

Gelattino4_2

しんのすけくんは、どこ 行(い)ったの?
Shinnosuke kun wa, doko ni ittano?

Kaori4

しんのすけは、レストラン 昼(ひる)ごはんを 食(た)べ 行(い)ったわよ。
Shinnosuke wa, resutoran ni hirugohan wo tabeni ittawayo.

Gelattino4_2 ボクは、今度(こんど)の 日曜日(にちようび)に、ママと 京都(きょうと) 行(い)くんだ。
Boku wa, kondo no nichiyobi ni, mama to Kyoto ni ikunda.

Kaori4

私(わたし)は、パパと 図書館(としょかん) 行(い)くのよ。
Watashi wa, papa to toshokan ni ikunoyo.

============================================

VOCABOLARIO

デパート / depato : grandi magazzini

靴(くつ) / kutsu : le scarpe

レストラン / resutoran : ristorante

昼(ひる)ごはん / hirugohan : pranzo

日曜日(にちようび) / nichiyobi : domenica

図書館(としょかん) / toshokan : biblioteca

|

« Unita`5-3 >> 「いつ」 | Principale | "andare" e "venire" / 「行(い)く」と「来(く)る」 / "iku" to "kuru" »

Giapponese_D1) FRASE CHIAVE」カテゴリの記事